Antikoncepcia a riziko krvných zrazenín (tromboembólie)

   Európska lieková agentúra ukončila prehodnocovanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC), hlavne rizika tromboembolizmu (hlbokej žilovej trombózy alebo tvorby krvných zrazenín) súvisiaceho s užívaním CHC.

 

Toto celoeurópske prehodnocovanie sa týkalo prínosov a rizík kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC), hlavne rizika tvorby krvných zrazenín súvisiaceho s užívaním CHC. Prehodnocovanie potvrdilo, že prínosy CHC prevažujú nad rizikami tvorby krvných zrazenín. Toto riziko je už známe dlhé roky a je veľmi nízke.

Informácia pre pacientky:

  • Ak už užívate CHC bez akýchkoľvek problémov, nie je dôvod, aby ste liek prestali užívať na základe tohto prehodnocovania. Avšak je dôležité, aby ste boli oboznámená s rizikom tvorby krvných zrazenín, ktoré súvisí s užívaním CHC, aj napriek tomu, že je veľmi nízke.
  •  Riziko tvorby krvných zrazenín v žilách sa líši medzi jednotlivými liekmi a závisí od typu obsiahnutého progesterónu (hormónu). Toto riziko sa pohybuje od 5 do 12 prípadov na 10 000 žien, ktoré užívajú CHC po dobu 1 roka. Ženy, ktoré vôbec neužívajú CHC a ani nie sú tehotné, je toto riziko 2 prípady na 10 000 žien za rok.
  •  Mali by ste byť informovaná o faktoroch, ktoré zvyšujú riziko krvných zrazenín a ako sa tieto faktory postupom času môžu meniť. Rizikové faktory zahŕňajú vysokú nadváhu; stúpajúci vek; člen/členka rodiny, u ktorého/ktorej sa vyskytla krvná zrazenina v relatívne mladom veku (napr. pod  50 rokov); mávate migrénu; imobilizácia dlhšiu dobu (napr. kvôli ochoreniu alebo úrazu). Vaše riziko je zvýšené aj v 1. roku užívania CHC.
  • Mali by ste prediskutovať s lekárom, ktorá CHC je pre Vás najvhodnejšia.
  • Pokiaľ užívate CHC, mali by ste byť oboznámená s príznakmi a  prejavmi krvných zrazenín, ktoré zahŕňajú silnú bolesť alebo opuch nôh; náhle nevysvetliteľné ťažkosti s dýchaním alebo nevysvetliteľný  kašeľ; bolesť na hrudníku; slabosť alebo necitlivosť na tvári alebo končatinách. Ak sa u vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov alebo prejavov, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
  • Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Zdroj:

- EMA: Benefits of combined hormonal contraceptives (CHCs) continue to outweigh risks – CHMP endorses PRAC recommendation. Dostupné 04/03/2014.
- Obrázok: Image courtesy of BrandonSigma / FreeDigitalPhotos.net, dostupné 04/03/2014.