Stiahnutie z trhu Calcium pantothenicum Zentiva ®

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv preventívne rozhodol o stiahnutí z trhu všetkých šarží lieku Calcium pantothenicum Zentiva ® dermálna masť, 30 gramové aj 100 gramové balenie.

Toto rozhodnutie nasleduje po tom, ako bolo vydané nariadenie stiahnuť z trhu iba určité šarže lieku. Dôvodom tohoto kroku boli nevyhovujúce výsledky na mikrobiálnu kontamináciu. V niektorých vzorkách boli prítomné kvasinky alebo baktéria Pseudomonas aeruginosa. Použitie kontaminovanej masti by mohlo spôsobiť infekciu. Pacienti môžu zakúpené masti (aj otvorené a použité balenia) vrátiť v ktorejkoľvek lekárni (najlepšie však tam, kde liek kúpili). Tu sú podrobné pokyny pre pacientov, ktoré vydal výrobca.

 

Zdroj:

- ŠÚKL: Stiahnutie z trhu všetkých šarží Calcium pantothenicum Zentiva, ung der, balenie 1x30g a 1x100g. Dostupné 18/03/2014.