Európska lieková agentúra odporúča obmedziť používanie bromokriptínu

   Európska lieková agentúra (EMA) odporúča obmedzenia pri použití bromokriptínu na zastavenie tvorby mlieka. Na slovenskom trhu sú dostupné lieky s obsahom bromokriptínu pod obchodnými názvami Parlodel ® a Medocriptine ®.

 

Informácie pre pacientky:

  • Perorálne lieky (t.j. lieky užívané cez ústa) s obsahom bromokriptínu sú v mnohých krajinách EÚ používané na zastavenie tvorby materského mlieka u žien po pôrode, ktoré už prestali dojčiť. Kvôli možnému riziku závažných nežiaducich účinkov boli vydané odporúčania, aby sa tieto lieky nepoužívali bežne na zastavenie tvorby materského mlieka.
  • Na tento účel smú byť použité iba ak sú na to zdravotné dôvody, napr. vyhnutie sa úzkostiam, pokiaľ žena stratila dieťa pri alebo po pôrode; u žien s HIV infekciou, aby sa vyhlo akémukoľvek riziku prenosu vírusu prostredníctvom materského mlieka.
  • Bromokriptín sa nemá používať na úľavu príznakov bolesti a opuchu prsníkov po pôrode, nakoľko sa tieto príznaky dajú riešiť opatreniami ako napr. podporou prsníkov alebo priložením ľadu a v prípade potreby užitím liekov proti bolesti.
  • Ženy, ktoré majú zvýšené riziko nežiaducich účinkov, napr. ochorenia so zvýšeným krvným tlakom alebo závažné mentálne ochorenie v anamnéze, by nemali užívať bromokriptín.
  • U žien, ktoré užívajú bromokriptín, by mal byť krvný tlak monitorovaný (hlavne v prvý deň užívania), aby sa mohli rozpoznať už prvé príznaky problémov a užívanie lieku mohlo byť zastavené.
  • Pacientky, u ktorých sa vyvinie bolesť na hrudníku alebo nezvyčajne závažná bolesť hlavy, majú okamžite kontaktovať svojho lekára.
  • Ženy, ktoré majú akékoľvek otázky alebo obavy, sa majú poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Zdroj:

- EMA: CMDh endorses restricted use of bromocriptine for stopping breast milk production. Dostupné 26/08/2014.

- Obrázok: Image courtesy of Jomphong / FreeDigitalPhotos.net, dostupné 26/08/2014.