Nové obmedzenia pri používaní liekov s obsahom hydroxyzínu

    Na slovenskom trhu je dostupný iba jeden liek s obsahom hydroxyzínu pod obchodným názvom Atarax ® 25mg, filmom obalené tablety. Atarax ® je liek, ktorý patrí do skupiny anxiolytík (lieky proti úzkosti) a u nás sa používa na liečbu príznakov anxiety (úzkosti) u dospelých a na liečbu pruritu (svrbenia). Atarax ® sa podáva aj pred chirurgickým výkonom.

Tieto obmedzenia pri používaní boli prijaté z dôvodu známeho malého rizika zmien elektrickej aktivity srdca, čo môže viesť k abnormálnemu srdcovému rytmu alebo dokonca spôsobiť zástavu srdca.

 

Informácie pre pacientov:

 

  •  Počas užívania tohto lieku existuje malé riziko zmien srdcovej elektrickej aktivity, čo môže viesť k abnormálnemu srdcovému rytmu alebo dokonca spôsobiť zástavu srdca. Toto riziko je prítomné hlavne u pacientov, ktorí už trpia poruchami srdcového rytmu alebo majú pre ne rizikové faktory.

 

  •  Aby sa redukovalo toto riziko na minimum, prijali sa potrebné opatrenia, aby sa liek používal iba v čo možno najkratšom časovom období a v čo najnižšej dávke, a aby sa jeho použitiu vyhlo u rizikových skupín pacientov.

 

  •  Celková dávka u dospelých by nemala celkovo prekročiť 100 mg/deň (t.j. maximálne 4 tablety lieku Atarax ® 25mg/deň). Starší pacienti by nemali užívať tento liek, ale pokiaľ ho užívajú, tak maximálna denná  dávka by mala byť 50 mg (t.j. maximálne 2 tablety lieku Atarax ® 25mg/deň).

 

  • U detí závisí maximálna dávka od ich telesnej hmotnosti. U detí s telesnou hmotnosťou do 40 kg by maximálna denná dávka nemala prekročiť 2 mg/kg (deťom s telesnou hmotnosťou nad 40 kg sa podáva dávka ako u dospelých).

 

  • Liek nesmú užívať pacienti so známymi poruchami srdcového rytmu alebo pacienti užívajúci také lieky, ktoré môžu mať takéto účinky na srdce. Liek by sa mal s opatrnosťou používať u pacientov užívajúcich určité lieky na spomalenie srdcovej frekvencie alebo také, ktoré znižujú hladinu draslíka v krvi.
  • Pokiaľ majú pacienti nejaké otázky alebo obavy, treba aby sa obrátili na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Zdroj:

- EMA: New restrictions to minimise the risks of effects on heart rhythm with hydroxyzine-containing medicines. Dostupné 15/04/2015.