Zmeny pri používaní metoklopramidu (DEGAN®, CERUCAL®)

   Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) Európskej liekovej agentúry (EMA) odporučil zmeny v používaní liekov obsahujúcich metoklopramid, kvôli minimalizácii známeho rizika potenciálne závažných neurologických nežiaducich účinkov. Uvedené zmeny majú za cieľ znížiť toto riziko.

 

   Lieky s obsahom metoklopramidu sú na Slovensku registrované pod názvami DEGAN®, CERUCAL®. V Európskej únii sú lieky s obsahom metoklopramidu indikované proti pocitu na zvracanie, zvracaniu, pri poruchách gastrointestinálnej motility (stav, keď je spomalený prechod potravy cez črevo).   

 

Informácie pre pacientov:

  • Metoklopramid sa používa na prevenciu alebo liečbu pocitu na zvracanie, resp. zvracania, vrátane stavov, ktoré vznikli následkom užívania protinádorových liekov alebo rádioterapie, po chirurgickom zákroku alebo po ataku migrény. Metoklopramid je podávaný injekčne, perorálne (cez ústa) alebo rektálne (ako čapíky do konečníka).
  •  O metoklopramide je známe, že niekedy môže spôsobiť krátkodobé nežiaduce účinky na nervový systém, ktoré sa prejavia ako mimovoľné pohyby (napr. zášklby, nervové tiky). Častejšie sa vyskytujú u detí a mladých ľudí, po vysokých dávkach lieku. Ostatné systémové nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť aj pri dlhodobom užívaní metoklopramidu, prevažne u starších ľudí.
  • Z týchto dôvodov je použitie u detí obmedzené na prevenciu pocitu na zvracanie a zvracania, ktoré sa vyskytne v dňoch po liečbe protinádorovými liekmi alebo na liečbu pocitu na zvracanie a zvracania po operáciách. A to iba v takom prípade, ak iná liečba neúčinkuje alebo je kontraindikovaná (nevhodná).
  • Metoklopramid by sa nemal už viac používať u detí do veku 1 roka.
  • U dospelých a u detí sa metoklopramid má používať maximálne po dobu 5 dní.
  • Maximálna doporučená dávka u dospelých sa znížila na celkovo 30 mg/deň. Niektoré prípravky s vysokým obsahom metoklopramidu budú stiahnuté z trhu.
  • Pri chronických stavoch, prínos týchto liekov neprevažuje nad ich rizikami. Z toho dôvodu by sa lieky s obsahom metoklopramidu nemali viac používať na liečbu porúch trávenia, pálenia záhy a refluxu žalúdočnej kyseliny alebo chronických porúch spojených s pomalým vyprázdňovaním žalúdka.
  • Pokiaľ užívate metoklopramid (hlavne dlhodobo), bude potrebné, aby lekár prehodnotil liečbu pri najbližšej kontrole.
  • Ak máte otázky, konzultujte ich so svojim lekárom alebo lekárnikom.

 

Zdroj:

EMA: European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide, dostupné 29.07.2013