Informácie ŠÚKL ohľadom prípadu s vakcínou Infanrix Hexa® v Českej republike

  • Vytlačiť

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky (ŠÚKL) vydal správu k pozastaveniu používania jednej šarže (A21CC054A) vakcíny Infanrix Hexa® v Českej republike. V nej informuje, že uvedená šarža vakcíny nebola na Slovensko vôbec dovezená.

   V Českej republike bol po podaní vakcíny hlásený závažný nežiaduci účinok, keď niekoľko hodín po aplikovaní vakcíny došlo k úmrtiu 4-mesačného dieťaťa. Aj keď zatiaľ neexistuje preukázaná súvislosť medzi použitím vakcíny a úmrtím dieťaťa, SÚKL Praha preventívne pozastavil distribúciu, výdaj a používanie dotknutej šarže vakcíny, pokiaľ nebude prípad prešetrený. 

   Vakcína Infanrix Hexa® sa používa u detí na ochranu pred šiestimi ochoreniami: záškrtu, tetanu, pertusis (dávivému kašľu), hepatitíde B (zápalové ochorenie pečene), poliomyelitíde (Polio) /detskej obrne/ a ochoreniu, ktoré vyvoláva Haemophilus influenzae typ b. Ročne sa touto vakcínou zaočkuje približne 150 000 detí v Slovenskej republike. ŠÚKL zároveň nezaznamenal hlásenia na nepredvídané závažné udalosti bezprostredne súvisiace s použitím iných šarží vakcíny Infanrix Hexa® používaných v Slovenskej republike. Očkovaním sa zabraňuje vzniku a výskytu závažných a nebezpečných  ochorení. Liekové agentúry v EÚ považujú prínos vakcíny Infanrix Hexa® v prevencii závažných infekčných ochorení naďalej za pozitívny.

 

Zdroj:

- ŠÚKL: Informácie k pozastaveniu používania jednej šarže vakcíny INFANRIX HEXA v ČR. Dostupné 11/10/2014.

- SÚKL: Tisková zpráva 23. 9. - Preventivní pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání jedné šarže vakcíny INFANRIX HEXA. Dostupné 11/10/2014.

- Obrázok: Image courtesy of arztsamui / FreeDigitalPhotos.net. Dostupné 11/10/2014.