V Európe je 18. november každý rok Dňom zvyšovania povedomia o antibiotikách.

   Problematika nadmerného používania antibiotík je závažná. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pripravilo informačné materiály pre širokú verejnosť. ECDC je agentúra Európskej únie, ktorej cieľom je posilnenie ochrany Európy pred infekčnými chorobami.

  Link, kde sa dozviete viac o tejto problematike a možno tak pomôžete v boji proti zvyšujúcej sa rezistencii voči antibiotikám.

 

Zdroj:

- Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC): Informácie pre verejnosť. Dostupné 15/02/2020.