Na slovenskom trhu je dostupný iba jeden liek s obsahom hydroxyzínu pod obchodným názvom Atarax ® 25mg,

...

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv Slovenskej republiky (ŠÚKL) vydal správu k pozastaveniu

...

   Európska lieková agentúra (EMA) odporúča obmedzenia pri použití bromokriptínu na zastavenie tvorby mlieka.

...

   V minulých dňoch sa v médiách objavila informácia o teste opaľovacích krémov, ktorý vykonala česká firma dTest. 

...

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv preventívne rozhodol o stiahnutí z trhu všetkých šarží lieku Calcium

...

   Európska lieková agentúra ukončila prehodnocovanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC), hlavne rizika tromboembolizmu (hlbokej žilovej trombózy alebo tvorby krvných zrazenín) súvisiaceho s užívaním CHC.

...

http://img.rarediseaseday.org.s3.amazonaws.com/download/rdd-logo.jpg    28. február je Dňom zriedkavých chorôb. Približne 30 miliónov obyvateľov Európskej únie trpí

...

Jext auto-injectors   Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval o potrebe výmeny určitých šarží lieku JEXT ® z dôvodu

...

   Na trhu sa nachádza množstvo prípravkov na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia (napr.

...

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie dvoch šarží lieku NovoMix 30 FlexPen 10x3 ml

...

http://www.ema.europa.eu/ema/images/additional_monitoring_slovak_web.jpg

Európska únia (EÚ) zaviedla nový spôsob označovania liekov, ktoré sú mimoriadne starostlivo

...

File:Stomach diagram.svg   Blokátory protónovej pumpy (PPIs) sú lieky, ktoré sa používajú na zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny.

...

File:Michelangelo Merisi da Caravaggio - The Toothpuller - WGA04200.jpg   Podľa štúdie publikovanej v Journal of the American Dental Association, ktorá skúmala účinok liekov

...

File:Paracetamol-skeletal.svg   Americká lieková agentúra (U.S. Food And Drug Administration, FDA) informovala verejnosť, že s

...

   Ketokonazol je liečivo používané na liečbu plesňových ochorení. Na Slovensku je orálny ketokonazol (užívaný cez

...

   Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) Európskej liekovej agentúry (EMA) odporučil zmeny v používaní liekov obsahujúcich metoklopramid, kvôli minimalizácii známeho rizika potenciálne závažných neurologických nežiaducich účinkov. Uvedené zmeny majú za cieľ znížiť toto riziko.

...

File:Pildoras trifasicas.JPG   Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) pri Európskej liekovej agentúre (EMA) prehodnotil

...

File:Yucky Medicine.jpg   Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry (EMA) zverejnil (14.06.2013) nové

...

   Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry (EMA) vydal nové odporúčania pre

...

   Európska komisia rozhodla o pozastavení registrácie liekov s obsahom tetrazepamu. Na Slovensku bol

...

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval o stiahnutí určitých šarží lieku CILEST ® 1x21 a 

...

  File:Obesity-waist circumference.PNG Neustále sú na rôznych miestach propagované prípravky na chudnutie. Samozrejme, obezita

...