Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Európska lieková agentúra (EMA) vydali informáciu o riziku vzniku vrodených malformácií a vývojových problémov u detí, ktorých matky užívali valproát počas tehotenstva. Nasledujúce informácie sú výsledkom práve ukončeného celoeurópskeho prehodnocovania dostupných údajov týkajúcich sa užívania valproátu počas tehotenstva.

   Tehotenstvo a dojčenie sú obdobím, kedy treba starostlivo zvážiť každé použitie lieku. Niektoré lieky prechádzajú cez placentu alebo sa vylučujú do mlieka, čo môže mať neželané, niekedy aj nebezpečné, účinky na vaše dieťa. Vždy oznámte lekárovi alebo lekárnikovi, že ste tehotná alebo dojčíte. Lekár aj lekárnik majú k dispozícii databázy, v ktorých si overia bezpečnosť konkrétneho lieku a zvážia pomer prínosu a rizika pre vaše dieťa.

 

Zdroj:

Obrázok: Image courtesy of imagerymajestic / FreeDigitalPhotos.net, dostupné 24/06/2014.