Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Európska lieková agentúra (EMA) vydali informáciu o riziku vzniku vrodených malformácií a vývojových problémov u detí, ktorých matky užívali valproát počas tehotenstva. Nasledujúce informácie sú výsledkom práve ukončeného celoeurópskeho prehodnocovania dostupných údajov týkajúcich sa užívania valproátu počas tehotenstva.

  Na Slovensku sú momentálne registrované a kategorizované tieto lieky s obsahom valproátu: Absenor ®, Convulex ®, Depakine ®, Depakine Chrono ®, Orfiril long ®, Valproát chrono Sandoz ®, Valpro-ratiopharm Chrono ®.

Boli vydané nasledujúce informácie pre pacientky, ktoré užívajú lieky s obsahom valproátu : 

 

  • Neprestávajte samovoľne užívať liek s obsahom valproátu bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom, pretože by ste tým mohli uškodiť Vám alebo Vášmu nenarodenému dieťaťu.
  • Lieky obsahujúce valproát môžu spôsobiť malformácie a problémy s raným vývojom u detí, ktoré boli vystavené tomuto liečivu počas tehotenstva.
  • Pokiaľ ste vo veku, kedy môžete otehotnieť, mali by ste používať účinnú antikoncepčnú metódu. Poraďte sa so svojim lekárom, pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom vhodnej antikoncepčnej metódy. 
  • Pokiaľ ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Váš lekár okamžite prehodnotí Vašu liečbu.
  • Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej liečby alebo antikoncepcie, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

 

Zdroj:

ŠÚKL: Lieky obsahujúce valproát: riziko vzniku vrodených malformácií a vývojových problémov u detí, ktorých matky užívali valproát počas tehotenstva. Dostupné 02/02/2015.

ŠÚKL: Vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov. Dostupné 02/02/2015.

EMA: CMDh agrees to strengthen warnings on the use of valproate medicines in women and girls. Dostupné 02/02/2015.

– Obrázok: Image courtesy of duron123 at FreeDigitalPhotos.net. Dostupné 02/02/2015.

Valproát a riziko poškodenia plodu