Doping a lieky

   Liečivo je ľubovoľná zložka lieku, ktorá poskytuje farmakologický účinok alebo iný priamy účinok pri diagnostike, liečbe alebo prevencii choroby; svojím farmakologickým pôsobením zasahuje do štruktúry alebo funkcie nášho organizmu. Týmto mechanizmom môže zvyšovať výkon jednotlivých sústav nášho tela, preto