Čo je generikum?

   Generický liek je liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne (t.j. totožnú účinnú látku) a kvantitatívne (t.j. rovnaká dávka liečiva) zloženie a rovnakú liekovú formu ako referenčný humánny liek (napr. originál) a ktorého biologická rovnocennosť s referenčným liekom bola dokázaná primeranými

Čo je liek?

   Liek je produkt získaný z liečiv a farmaceutických pomocných látok určitým technologickým postupom, všeobecne prispôsobený na to, aby sa v ňom obsiahnuté liečivo mohlo aplikovať a uplatniť tak biologický účinok, ktorého je nositeľom. Liek má liekovú formu (tableta, kapsula,

Čo je liečivo?

Čo je liečivo?

   Liečivo (používajú sa aj názvy: účinná látka, liečivá látka) je ľubovoľná zložka lieku, ktorá poskytuje farmakologický účinok alebo iný priamy účinok pri diagnostike, liečbe alebo prevencii choroby; farmakologickým pôsobením zasahuje do štruktúry alebo funkcie ľudského a zvieracieho organizmu. Liek