Liek je produkt získaný z liečiv a farmaceutických pomocných látok určitým technologickým postupom, všeobecne prispôsobený na to, aby sa v ňom obsiahnuté liečivo mohlo aplikovať a uplatniť tak biologický účinok, ktorého je nositeľom. Liek má liekovú formu (tableta, kapsula, roztok na injekciu,…) [1].

Príklad: liečivo paracetamol + pomocné látky na výrobu tablety = hotový liek Paralen® tablety.


Zdroj: [1] Slovenský liekopis 1, str. 4031.

Čo je liek?