Generický liek je liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne (t.j. totožnú účinnú látku) a kvantitatívne (t.j. rovnaká dávka liečiva) zloženie a rovnakú liekovú formu ako referenčný humánny liek (napr. originál) a ktorého biologická rovnocennosť s referenčným liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti [1]. Generický liek môže byť registrovaný a uvedený na trh až po skončení platnosti patentu originálneho lieku (2O rokov od prvého patentovania liečiva, t.j. okolo 7-12 rokov od uvedenia originálu na trh).

   Ako príklad môžeme použiť originálny liek NORVASC® 5 mg tbl. a generický liek AGEN® 5 mg tbl. Obidva lieky obsahujú rovnakú účinnú látku (liečivo) amlodipín v množstve 5mg v jednej tablete. U obidvoch liekov je aj lieková forma totožná,je to tableta.


Zdroj: [1] Zákon 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je generikum?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *