Liečivo je ľubovoľná zložka lieku, ktorá poskytuje farmakologický účinok alebo iný priamy účinok pri diagnostike, liečbe alebo prevencii choroby; svojím farmakologickým pôsobením zasahuje do štruktúry alebo funkcie nášho organizmu. Týmto mechanizmom môže zvyšovať výkon jednotlivých sústav nášho tela, preto sú niektoré liečivá na zozname zakázaných látok. Športovci, ktorí sú kontrolovaní na doping by mali použitie akéhokoľvek lieku konzultovať s odborníkom (lekárom, lekárnikom), pretože aj zdanlivo bežný liek môže obsahovať zakázanú látku. Zoznam zakázaných látok vydáva Svetová antidopingová agentúra a je možné ho nájsť na tejto stránke

Zdroj:

– Slovenský liekopis 1, str. 4031.

– Obrázok: Image courtesy of zole4 / FreeDigitalPhotos.net, dostupné 26/02/2014.

 

Doping a lieky