Každý z nás občas potrebuje lieky. Preto je dobré, keď poznáme aspoň základné pojmy, ktoré sa používajú v súvislosti s liekmi. Čo je liek, liečivo, originálny liek, generikum,...? V tejto časti budú tieto pojmy vysvetlené.