Na tomto mieste Vás chceme informovať o správnom užívaní/používaní liekov, ktoré je nevyhnutné pre úspešnosť liečby. Môžeme mať k dispozícii najmodernejšie, najúčinnejšie a najdrahšie lieky, ale pokiaľ nie sú správne užívané/používané, tak ich liečebný potenciál môže zostať nevyužitý.

 

 

Správne užívanie liekov