Platnosť lekárskeho predpisu je

  • sedem dní na hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje    protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny
  • päť dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny

 

  • tri dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika

 

  • jeden deň na humánny liek predpísaný lekárom lekárskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby

Platnosť lekárskeho poukazu je jeden mesiac.

Platnosť lekárskeho poukazu na individuálne zhotovenie
ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky na
mieru alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na
mieru je tri mesiace.

Deň vystavenia lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava.


Zdroj: Zákon 362/2011 Z.z.

 

 

Ako dlho mi platí lekársky predpis?