Liek EpiPen sa používa na naliehavú liečbu anafylaktického šoku alebo alergickej reakcie po pichnutí alebo uštipnutí hmyzom, po jedle alebo liekoch.

 

   Inštruktážne video (v anglickom jazyku) ukazuje správnu aplikáciu lieku. Inštrukcie v slovenčine sú uvedené pod videom.

{youtube}tjILFYPE3Uw{/youtube}

 

Príznaky signalizujúce prudkú anafylaktickú reakciu zahŕňajú: svrbenie kože, zvýšený výskyt vyrážok (podobné žihľavke), sčervenanie, opuchnutie pier, hrdla, jazyka, rúk a nôh, dychčanie, chrapľavosť, nevoľnosť, vracanie, žalúdočné kŕče a v niektorých prípadoch aj stratu vedomia.

Liečivo v autoinjektore (pere) je adrenalín, ktorý má adrenergný účinok.

EpiPen pôsobí priamo na kardiovaskulárny (srdce a cirkulácia) a respiračný (pľúca) systém tak, že znižuje možné smrteľné účinky anafylaxie rýchlym stiahnutím krvných ciev, uvoľnením svalov v dýchacích cestách, a teda následným zlepšením dýchania, zmiernením opuchu a zrýchlením tepu.

 

Postupujte podľa týchto pokynov iba keď ste pripravený na podanie.

Uchopte autoinjektor v strede, nikdy nie na koncoch. Pre správne podanie dodržujte tieto nasledujúce pokyny:

Nikdy sa palcom, prstami alebo rukou nedotýkajte oranžového hrotu! Nikdy nepritláčajte alebo netlačte oranžový hrot palcom, prstami alebo rukou.

– Ihla sa vysunie cez oranžový hrot.

–  Pokiaľ nie ste pripravený na podanie NEODSTRAŇUJTE modrý poistný uzáver!

 

1.        Uchopte  EpiPen do dominantnej ruky (ruka používaná pri písaní), pričom palec je umiestnený čo najbližšie k modrému uzáveru a ruka pevne zviera autoinjektor (oranžový hrot smeruje nadol).

2.        Druhou rukou vytiahnite modrý poistný uzáver.

3.        EpiPen držte vo vzdialenosti približne 10 cm od vonkajšej strany stehna. Oranžový hrot má smerovať k vonkajšej strane stehna.

4.        Prudko narazte EpiPen do vonkajšej strany stehna tak, aby s vonkajšou stranou stehna zvieral pravý uhol (90 stupňový uhol), (bude počuť zacvaknutie).

5.        Zabodnutý injektor podržte v stehne 10 sekúnd. Podanie injekcie je teraz ukončené a okienko autoinjektora je zakryté. Potom EpiPen vytiahnite (oranžový kryt ihly sa rozšíri, tak že pokryje ihlu) a bezpečne uložte späť do puzdra.

6.        Miesto vpichu masírujte 10 sekúnd.

V autoinjektore EpiPen sa môže vytvoriť malá bublina. Nemá žiadny vplyv na použitie lieku ani na jeho účinnosť.

 

Hoci väčšia časť tekutiny (približne 90 %) zostane po podaní v EpiPene, nemožno ju znova použiť. Dostali ste však správnu dávku lieku ak sa rozšíril oranžový hrot ihly a okienko je zakryté. Po použití EpiPen vložte opatrne do dodávaného puzdra a prineste ho so sebou k svojmu lekárovi, keď ho navštívite alebo do najbližšej lekárne.

 

!!! Keďže EpiPen je určený len na pohotovostné ošetrenie, vždy po použití EpiPenu vyhľadajte okamžite lekársku pomoc u svojho lekára alebo v najbližšej nemocnici. Nezabudnite informovať zdravotnícky personál, že vám bola vnútrosvalovo podaná adrenalínová injekcia alebo im ukázať puzdro a/alebo písomnú informáciu pre používateľov. !!!

 

 


Zdroj:
– EpiPen Adrenaline Autoinjector, dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=tjILFYPE3Uw, 27/04/2013.

– PIL lieku EpiPen, dostupné na http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=386&lie_id=25607, 27/04/2013.

 

  

 

 

 

Aplikácia lieku EpiPen ®