Kto môže vydávať, resp. predávať lieky je presne určené zákonom 362/2011 Z.z.  

 

   Vydávať lieky na lekársky predpis je oprávnená iba fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore farmácia, t.j. lekárnik

 

    Vydávať (predávať) lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, môže aj fyzická osoba, ktorá získala stredoškolské vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore farmaceutický laborant a má špecializáciu v špecializačnom odbore lekárenstvo.

 

   Preto, pokiaľ Vám vydá liek na recept nelekárnik, lekáreň koná v rozpore so zákonom. Toto je aj jedným z parametrov, podľa ktorého možno porovnať kvalitu jednotlivých lekární. Lieky, ktorých výdaj je viazaný len na lekársky predpis sú zvyčajne silnejšie účinné v porovnaní s voľnopredajnými liekmi. Preto je nutné, aby boli vydávané lekárnikom, ktorý dokáže skontrolovať správne dávkovanie, interakcie medzi viacerými liekmi a podať odbornú radu.

Kto mi môže vydať liek?