Koordinačná skupina pre postupy vzájomného uznávania a decentralizované postupy – humánne lieky (CMD(h)) na stretnutí 24.- 26. júna 2013 schválila nové bezpečnostné pokyny pre používanie liekov s obsahom diklofenaku pre systémové použitie (t.j. kapsuly, tablety, čapíky, injekcie). Cieľom týchto opatrení je minimalizácia rizika nežiaducich účinkov diklofenaku na srdce a obehový systém.

   Diklofenak je často používaný na úľavu od bolesti a zápalu, hlavne pri bolestivých ochoreniach, ako napr. artritíde. Patrí do skupiny liekov nazývaných „nesteroidové protizápalové lieky“ (NSAIDs).

 

   Na Slovensku sú dostupné lieky na systémové použitie (t.j. kapsuly, tablety, čapíky, injekcie) s obsahom diklofenaku pod týmito názvami: ALMIRAL ®, ARTHROTEC ® (kombinácia diklofenak+misoprostol), DICLAC ®, DICLOFENAC AL ®, DICLOFENAC DUO PHARMASWISS ®, DICLOREUM ®, DICLOBENE ®, FLECTOR ®, VERAL ®, VOLTAREN ®.

Informácie pre pacientov:

  • Pri liečive diklofenak stále prevažuje jeho prínos nad rizikami, ale napriek tomu je tu malé riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody u pacientov, ktorí pravidelne užívajú diklofenak, hlavne vo vysokých dávkach (150 mg denne) a dlhodobo. Ak 1000 pacientov s miernym kardiovaskulárnym rizikom užíva diklofenak po dobu jedného roka, tak sa vyskytnú navyše 3 prípady srdcového infarktu v porovnaní s pacientami, ktorí diklofenak neužívajú.
  • Riziko spojené s diklofenakom narastá, čím má pacient vyššie kardiovaskulárne riziko. Takže užívanie diklofenaku sa neodporúča, pokiaľ ste prekonali srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu, máte srdcové zlyhávanie, upchávanie ciev do srdca alebo mozgu alebo ste boli operovaní na odstránenie upchávania ciev, bol vám robený bypass alebo máte obehové problémy, ktoré obmedzujú tok krvi do končatín.
  • Ak máte ďalšie rizikové faktory, ako napr. vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, diabetes alebo fajčíte, váš lekár by mal posúdiť, či máte užívať diklofenak a poučí vás o najlepšom možnom spôsobe jeho užívania.
  • Pokiaľ ste dlhodobo liečení diklofenakom, poraďte sa so svojim lekárom o ďalšom užívaní.
  • Neprestávajte užívať váš liek s obsahom diklofenaku bez konzultácie s lekárom.
  • Ak máte otázky, konzultujte ich so svojim lekárom alebo lekárnikom.

 

Zdroj: European Medicines Agency: New safety advice for diclofenac – CMDh endorses PRAC recommendation, dostupné 01.07.2013.

         ŠÚKL: Vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov, stav z 01.07.2013.

Obrázok: Image courtesy of scottchan/ FreeDigitalPhotos.net, dostupné 19/09/2013.

 

 

Nové bezpečnostné pokyny pre lieky s obsahom diklofenaku