Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vykonal v uplynulých týždňoch analýzy vzoriek liekov ponúkaných nelegálne cez internet. Jednalo sa o lieky, ktoré sú veľmi často ponúkané prostredníctvom rôznych webových stránok.

Boli to lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie. Tieto lieky sú viazané na lekársky predpis a cez internet sú často ponúkané ich falzifikáty. ŠÚKL na základe analýz zistil , že uvedené prípravky nevyhoveli žiadnej z vykonaných skúšok v porovnaní s originálmi liekov. Jednalo sa o produkty VIAGRA ®, CIALIS ®, LEVITRA ® kúpené od nelegálnych internetových predajcov.

   ŠÚKL v súvislosti s týmto prípadom upozorňuje, pokiaľ chcete nakupovať lieky cez internet, kupujte od subjektov, ktoré sú uvedené na jeho stránke

 

Zdroj:

ŠÚKL: Lieky, ponúkané nezákonne cez internet, nespĺňajú požadované parametre. Dostupné 25/06/2014.

 – Obrázok: Image courtesy of Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net, dostupné 25/06/2014.

ŠÚKL zistil falzifikáty liekov kúpených cez internet