Na nasledujúcich odkazoch dostanete aktuálne informácie o poskytovanej lekárenskej pohotovosti v jednotlivých samosprávnych krajoch. Vyberte si, prosím, príslušný samosprávny kraj, potom budete presmerovaní na oficiálnu stránku vybraného kraja: