Klinická farmácia

Klinická farmácia

   Na internete sa nachádza množstvo informáciií o liekoch. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch sú tieto informácie založené na čisto komerčnom základe, bez ohľadu na vedecké poznatky.  Na týchto stránkach Vám chceme poskytnúť relevantné liekové informácie, ktoré budú v čo najväčšej miere